RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Zakon o turističkoj pristojbi

Narodne novine br.52/2019. od 22.05.2019.

 

      Zakonom se uređuje obveza plaćanja turističke pristojbe, način utvrđivanja visine turističke pristojbe, raspoređivanje prikupljenih sredstava turističke pristojbe, rokovi i način naplate i uplate turističke pristojbe, prijava i odjava turista te druga pitanja od značenja za prikupljanje i raspoređivanje turističke pristojbe i evidenciju turističkih noćenja.

      Postupci započeti do stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se prema odredbama Zakona o boravišnoj pristojbi (Nar. nov., br. 152/08., 59/09. – ispravak i 30/14.) i propisa donesenih na temelju toga Zakona.

      Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o boravišnoj pristojbi (Nar. nov., br. 152/08., 59/09. – ispravak i 30/14.).

      Ovaj Zakon stupa na snagu 23. svibnja 2019., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)