RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Zakon o članarinama u turističkim zajednicama

Narodne novine br.52/2019. od 22.05.2019.

 

      Zakonom se uređuje obveza plaćanja članarine, osnovice i stope po kojima se obračunava i plaća članarina turističkoj zajednici, način plaćanja članarine, evidencija, obračun i naplata članarine te druga pitanja od značenja za plaćanje i raspoređivanje članarine turističkoj zajednici.

      Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti:

1. Pravilnik o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede (Nar. nov., br. 122/09., 9/10. – ispravak, 61/10., 82/10., 36/11., 89/11., 146/11., 141/12., 144/12., 38/13., 153/13., 126/15., 15/16. – ispravak, 54/16., 113/16., 26/17., 61/17., 72/17. i 78/17.) i

2. Pravilnik o kriterijima za razvrstavanje naselja u turističke razrede (Nar. nov., br. 92/09. i 4/15.).

      Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o članarinama u turističkim zajednicama (Nar. nov., br. 152/08., 88/10., 110/15. i 121/16.).

      Ovaj Zakon stupa na snagu 1. siječnja 2020., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)