RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o utvrđivanju oblika i sadržaja potvrda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za ortopedska i druga pomagala

Narodne novine br.51/2019. od 20.05.2019.

 

      Odlukom se utvrđuje oblik i sadržaj potvrda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje temeljem kojih osigurane osobe u okviru prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznoga zdravstvenog osiguranja ostvaruju pravo na ortopedska i druga pomagala (u daljnjem tekstu: pomagala), popravak pomagala ili njegov rezervni dio te potrošni materijal za pomagala koji su utvrđeni osnovnom i dodatnom listom pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

      Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti tiskanice potvrda o pomagalima iz članka 13. Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima (Nar. nov., br. 7/12., 14/12., 23/12., 25/12., 45/12., 69/12., 85/12., 92/12. – ispravak, 119/12., 147/12., 21/13., 38/13. i 40/19.).

      Ova Odluka stupa na snagu 21. svibnja 2019., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)