RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Narodne novine br.51/2019. od 20.05.2019.

 

      Odlukom se utvrđuje Osnovna lista ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Osnovna lista pomagala) koja sukladno članku 22. stavku 2. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (Nar. nov., br. 80/13. i 137/13.) sadrži ortopedska i druga pomagala koja su namijenjena omogućavanju poboljšanja oštećenih funkcija, odnosno ublažavanju ili otklanjanju tjelesnog oštećenja ili nedostatka organa i sustava organa ili nadomještanju anatomskih ili fizioloških funkcija organa, koji su nastali kao posljedica bolesti ili ozljede te indikacije, pravila i uvjete za njihovo ostvarivanje na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja.

      Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Popis pomagala iz članka 7. stavka 3. Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima (Nar. nov., broj 7/12., 14/12., 23/12., 25/12., 45/12., 69/12., 85/12., 92/12. – ispravak, 119/12., 147/12., 21/13., 38/13. i 40/19.).

       Ova Odluka stupa na snagu 21. svibnja 2019., a može se vidjeti ovdje.


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)