RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje

Narodne novine br.50/2019. od 17.05.2019.

 

      Pravilnikom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Pravilnika o obliku i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje (Nar. nov., br. 37/16. i 96/18.).

       Ovaj Pravilnik stupa na snagu 25. svibnja 2019., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)