RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pravilnik o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu

Narodne novine br.50/2019. od 17.05.2019.

 

      Pravilnikom se propisuju uvjeti pod kojima poslodavac za svoje potrebe i fizička ili pravna osoba mogu biti ovlašteni za obavljanje poslova zaštite na radu, postupak izdavanja, poništavanja i ukidanja ovlaštenja, stručni nadzor nad obavljanjem poslova za koje je dano ovlaštenje, unos i ažuriranje podataka te izvješća koje ovlaštene osobe putem Informacijskog sustava zaštite na radu dostavljaju Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava, stalno stručno usavršavanje stručnjaka zaštite na radu u ovlaštenim osobama te obveze i način evidentiranja ovlaštenja.

      Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu (Nar. nov., br. 112/14. i 84/15.).

      Ovaj Pravilnik stupa na snagu 25. svibnja 2019., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)