RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pravilnik o obračunavanju i plaćanju naknade za zaštitu voda

Narodne novine br.48/2019. od 12.05.2019.

 

      Pravilnikom se propisuju način obračunavanja i plaćanja naknade za zaštitu voda (u daljnjem tekstu: naknada), osnovica, obračunska razdoblja, privremeni i konačni obračun, naplata naknade putem uplatnica, fiksni tehnološki gubitak za pojedine grane industrije, rokovi plaćanja, ustanovljavanje i vođenje očevidnika naknade, dostava podataka iz očevidnika i način ostvarenja prava na povrat preplaćenih iznosa naknade.

      Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obračunavanju i plaćanju naknade za zaštitu voda (Nar. nov., br. 83/10. i 160/13.).

      Ovaj Pravilnik stupa na snagu 20. svibnja 2019., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)