RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija

Narodne novine br.47/2019. od 10.05.2019.

 

       Odlukom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Odluke o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija (Nar. nov., br. 41A/14., 127/14., 67/15., 119/15., 7/17., 44/17., 120/17. i 85/18.).

       Kreditna institucija dužna je prvi Izvještaj o materijalnoj imovini (MIKI4) sastavljen u skladu s odredbama ove Odluke dostaviti sa stanjem na dan 30. lipnja 2019.

       Ova Odluka stupa na snagu 30. lipnja 2019., a može se vidjeti ovdje.


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)