RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i nadzornom izvješćivanju

Narodne novine br.47/2019. od 10.05.2019.

 

      Odlukom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Odluke o statističkom i nadzornom izvješćivanju (Nar. nov., br. 85/18.).

      Ova Odluka stupa na snagu 30. lipnja 2019., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)