RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o naknadi za superviziju kreditnih institucija za 2019. godinu

Narodne novine br.47/2019. od 10.05.2019.

 

      Odlukom se propisuju obveze kreditnih institucija u vezi s visinom, načinom izračuna i načinom plaćanja naknade za superviziju za 2019. godinu.

      Odredbe ove Odluke dužne su primjenjivati sve kreditne institucije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje su od Hrvatske narodne banke dobile odobrenje za rad.

      Odredbe ove Odluke na odgovarajući način primjenjuju se na podružnice kreditnih institucija sa sjedištem izvan Republike Hrvatske.

      Ova Odluka stupa na snagu 18. svibnja 2019., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)