RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pravilnik o odobravanju pružanja usluga carinskog zastupanja

Narodne novine br.46/2019. od 08.05.2019.

 

       Pravilnikom se propisuju:

– izgled i sadržaj obrasca zahtjeva za izdavanje odobrenja za pružanje usluga carinskog zastupanja,

– tehnički standardi fotografija koje se prilažu u svrhu izdavanja iskaznice carinskog agenta, iznos i način namirenja troška izdavanja te oblik i sadržaj iskaznice carinskog agenta,

– program stručnog ispita za carinskog agenta, uvjeti i način provedbe stručnog ispita za carinskog agenta, sastav i način rada Ispitnog povjerenstva za provjeru stručnih znanja za carinskog agenta (u daljnjem tekstu: Ispitno povjerenstvo), sadržaj i oblik obrazaca za provedbu stručnog ispita carinskog agenta i uvjerenja o položenom stručnom ispitu za carinskog agenta, visina naknade troškova za polaganje stručnog ispita te mjerila i troškovi priznanja stranih isprava,

– oblik, sadržaj i način vođenja evidencije poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske na lokaciji graničnog prijelaza koji su predmet zakupa, evidencija o izdanim odobrenjima za pružanje usluga carinskog zastupanja, evidencija o iskaznicama carinskih agenata i evidencija o provedbi stručnih ispita za carinskog agenta.

       Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o polaganju stručnog ispita za ovlaštenoga carinskog zastupnika (Nar. nov., br. 9/14.) i Pravilnik o davanju odobrenja za obavljanje poslova ovlaštenim carinskim otpremnicima i ovlaštenim carinskim zastupnicima (Nar. nov., br. 93/02., 125/02., 68/03., 122/07. i 45/14.).

      Ovaj Pravilnik stupa na snagu 16. svibnja 2019., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)