RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o proširenju primjene Dodatka I o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora ugostiteljstva

Narodne novine br.45/2019. od 03.05.2019.

 

      Primjena Dodatka I o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora ugostiteljstva, zaključenoga 25. veljače 2019. i objavljenoga u Nar. nov., br. 28/19., proširuje se na sve poslodavce i radnike u Republici Hrvatskoj u djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, područje I, odjeljci 55 i 56 Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007. – NKD 2007. (Nar. nov., br. 58/07.).

     Ova Odluka stupa na snagu od 1. lipnja 2019. godine.


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)