RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pravilnik o žigu

Narodne novine br.38/2019. od 12.04.2019.

 

      Pravilnikom o žigu (u daljnjem tekstu: Pravilnik) pobliže se uređuju pojedinosti u vezi s postupcima koji se vode pred Državnim zavodom za intelektualno vlasništvo, a za koje je Zakonom o žigu izričito određeno da se propisuju Pravilnikom.

      Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o žigu (Nar. nov., br. 117/07., 66/11., 125/13. i 43/17.).

      Ovaj Pravilnik stupa na snagu 20. travnja 2019., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)