RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima

Narodne novine br.36/2019. od 10.04.2019.

 

      Pravilnikom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (Nar. nov., br. 112/17. i 34/18.).

      Ovaj Pravilnik stupa na snagu 18. travnja 2019., a može se vidjeti ovdje.


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)