RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pravilnik o tehničkim elementima, izdavanju i razmjeni elektroničkog računa i pratećih isprava u javnoj nabavi

Narodne novine br.32/2019. od 29.03.2019.

 

      Pravilnikom se propisuju: tehnički elementi elektroničkog računa, dužnosti korisnika centralne platforme, registracija izdavatelja elektroničkog računa, naručitelja i informacijskih posrednika, izdavanje i razmjena elektroničkog računa i pratećih isprava, poruke o zaprimanju i slanju elektroničkog računa i nemogućnost izdavanja i razmjene elektroničkog računa.

      Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. travnja 2019., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)