RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pravilnik o vrstama alternativnih investicijskih fondova

Narodne novine br.28/2019. od 22.03.2019.

 

      Pravilnikom se propisuju:

1. vrste i obilježja alternativnih investicijskih fondova koje se mogu osnovati u Republici Hrvatskoj, uvjeti njihovog poslovanja, klase imovine u koje mogu ulagati, ograničenja ulaganja,

2. uvjeti pod kojima je pojedine vrste alternativnih investicijskih fondova dopušteno nuditi malim ulagateljima,

3. kriteriji za procjenu ispunjavanja uvjeta za kvalificirane ulagatelje i

4. posebna pravila koja se odnose na krovne fondove i njihove podfondove.

      Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o vrstama alternativnih investicijskih fondova (Nar. nov., br. 105/13. i 28/15.).

      Ovaj Pravilnik stupa na snagu 30. ožujka 2019., a može se vidjeti ovdje.


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)