RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pravilnik o sadržaju i obliku ugovora o sezonskom radu u poljoprivredi

Narodne novine br.28/2019. od 22.03.2019.

 

      Pravilnikom se uređuje sadržaj i oblik ugovora o sezonskom radu u poljoprivredi.

      Ugovor o sezonskom radu za obavljanje privremenih odnosno povremenih sezonskih poslova u poljoprivredi sadrži sljedeće podatke:

1) ime, prezime, osobni identifikacijski broj (u daljnjem tekstu: OIB) i adresu stanovanja sezonskog radnika u poljoprivredi,

2) dan, mjesec i godinu rada sezonskog radnika u poljoprivredi,

3) naziv, OIB i sjedište poslodavca,

4) dnevni iznos, način i rok isplate plaće sezonskog radnika u poljoprivredi,

5) evidentiran (nalijepljen) vrijednosni kupon,

6) naznaku o najdužem trajanju redovitoga radnog dana sezonskog radnika u poljoprivredi i

7) naznaku o najkraćem trajanju stanke, dnevnog i tjednog odmora sezonskog radnika u poljoprivredi.

      Na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sadržaju i obliku ugovora o sezonskom radu u poljoprivredi i vrijednosnog kupona (Nar. nov., br. 64/12.).

      Ovaj Pravilnik stupa na snagu 30. ožujka 2019., a može se vidjeti ovdje.


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)