RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pravilnik o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem

Narodne novine br.28/2019. od 22.03.2019.

 

      Pravilnikom se uređuju uvjeti i način obavljanja djelatnosti posredovanja pri zapošljavanju, profesionalno usmjeravanje, obrazovanje u cilju povećanja zapošljivosti radne snage kada te djelatnosti obavljaju pravne i fizičke osobe izvan Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Zavod).

      Djelatnost u svezi sa zapošljavanjem smatra se i posredovanje za obavljanje poslova i usluga bez zasnivanja radnog odnosa.

      Na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem (Nar. nov., br. 52/17.).

      Ovaj Pravilnik stupa na snagu 30. ožujka 2019., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)