RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pravilnik o odgovarajućem smještaju

Narodne novine br.28/2019. od 22.03.2019.

 

      Pravilnikom se utvrđuje što se smatra odgovarajućim smještajem u organizaciji poslodavca kada je nezaposlenoj osobi ponuđeno zaposlenje izvan mjesta prebivališta ili boravišta.

      Na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o odgovarajućem smještaju (Nar. nov., br. 52/17.).

      Ovaj Pravilnik stupa na snagu 30. ožujka 2019., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)