RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o faktoru osnovne mirovine od 1. siječnja 2019.

Narodne novine br.27/2019. od 20.03.2019.

 

      Faktor osnovne mirovine od 1. siječnja 2019. iznosi 0,75.

      Ova Odluka stupa na snagu 28. ožujka 2019., a primjenjuje se od 1. siječnja 2019. godine.


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)