RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o izmjenama Odluke o porezima Općine Polača

Narodne novine br.21/2018. od 02.03.2018.

 

      U Odluci o porezima Općine Polača (Nar. nov., br. 70/17.) i (Službeni glasnik Općine Polača, br. 4/17.) članak 3. briše se.

      Ova Odluka stupa na snagu 22. veljače 2018. godine.


Pretplatnik
Računovodstvo poduzetnika (1)