RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o općinskim porezima Općine Vojnić

Narodne novine br.21/2018. od 02.03.2018.

 

      Odlukom se utvrđuju vrste poreza, porezni obveznik, porezna osnovica, stopa i visina poreza te način obračuna i plaćanja poreza koji pripadaju Općini Vojnić.

      Općinski porezi Općine Vojnić jesu:

1. prirez porezu na dohodak

2. porez na potrošnju

3. porez na kuće za odmor

4. porez na korištenje javnih površina.

      Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima Općine Vojnić objavljena u Nar. nov., br. 105/01., Odluka o dopuni odluke o općinskom porezima objavljena u Nar. nov., br. 76/06. i Odluka o općinskim porezima Općine Vojnić objavljena u Nar. nov., br. 96/17. i u Službenom glasniku Općine Vojnić br. 14/17.

      Ova Odluka stupa na snagu 1. prosinca 2017., osim odredbi o prirezu porezu na dohodak koje stupaju na snagu 1. travnja 2018., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Računovodstvo poduzetnika (1)