RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pravilnik o provedbi tipa operacije 6.1.1. »Potpora mladim poljoprivrednicima«, i tipa operacije 6.3.1. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.

Narodne novine br.21/2018. od 02.03.2018.

 

      Pravilnikom se propisuje provođenje tipa operacije 6.1.1. »Potpora mladim poljoprivrednicima« (u daljnjem tekstu: tip operacije 6.1.1.) i tipa operacije 6.3.1. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava« (u daljnjem tekstu: tip operacije 6.3.1) u okviru mjere 6 »Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

      Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe pravilnika za tip operacije 6.1.1. i 6.3.1. iz Pravilnika o provedbi Podmjere 6.1. »Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima«, Podmjere 6.2. »Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima« i Podmjere 6.3. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava« unutar mjere M06 »Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Nar. nov., br. 42/15., 6/17., 117/17.).

      Ovaj Pravilnik stupa na snagu 10. ožujka 2018., a može se vidjeti ovdje.


Pretplatnik
Računovodstvo poduzetnika (1)