RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Zakon o alternativnim investicijskim fondovima

Narodne novine br.21/2018. od 02.03.2018.

 

      Zakonom se uređuju uvjeti za osnivanje, poslovanje i prestanak rada društava za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima iz Republike Hrvatske i alternativnih investicijskih fondova i nadzor nad njihovim poslovanjem te uvjeti pod kojima društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima iz druge države članice ili treće države mogu obavljati djelatnost i/ili trgovati udjelima alternativnih investicijskih fondova kojima upravljaju na području Republike Hrvatske.

      Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o alternativnim investicijskim fondovima (Nar. nov., br. 16/13. i 143/14.).

      Ovaj Zakon stupa na snagu 10. ožujka 2018., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Računovodstvo poduzetnika (1)