RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Dubrovnika

Narodne novine br.20/2018. od 01.03.2018.

 

      U Odluci o gradskim porezima Grada Dubrovnika (Nar. nov., br. 49/17., Službeni glasnik Grada Dubrovnika, br. 11/17.) u dijelu II. »Vrste poreza« članku 2. stavku 1. točka 4. briše se.

      U dijelu II. »Vrste poreza« glava 4. »Porez na nekretnine« i članak 13. brišu se.

      U dijelu III. »Prijelazne i završne odredbe« u članku 18. stavak 2. briše se.

      Ova Odluka stupa na snagu 9. ožujka 2018. godine.


Pretplatnik
Računovodstvo poduzetnika (1)