RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Korčule

Narodne novine br.20/2018. od 01.03.2018.

 

      Prirez porezu na dohodak plaćaju obveznici poreza na dohodak čije je prebivalište ili uobičajeno boravište na području Grada Korčule.

      Osnovica prireza na dohodak jest porez na dohodak utvrđen Zakonom o porezu na dohodak i podzakonskim općim aktima.

      Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 6%.

      Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom prireza porezu na dohodak obavlja Porezna uprava.

      Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o prirezu poreza na dohodak (Službeni glasnik Grada Korčule, br. 6/01.).

      Ova Odluka stupa na snagu 1. travnja 2018. godine.


Pretplatnik
Računovodstvo poduzetnika (1)