RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Zakon o poljoprivrednom zemljištu

Narodne novine br.20/2018. od 01.03.2018.

 

     Zakonom se uređuje održavanje i zaštita poljoprivrednog zemljišta, korištenje poljoprivrednog zemljišta, promjena namjene poljoprivrednog zemljišta i naknada, raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: u vlasništvu države) i Zemljišni fond.

     Poljoprivrednim zemljištem, u smislu ovoga Zakona, smatraju se poljoprivredne površine koje su po načinu uporabe u katastru opisane kao: oranice, vrtovi, livade, pašnjaci, voćnjaci, maslinici, vinogradi, ribnjaci, trstici i močvare, kao i drugo zemljište koje se može privesti poljoprivrednoj proizvodnji.

     Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o poljoprivrednom zemljištu (Nar. nov.,, br. 39/13. i 48/15.). 

     Ovaj Zakon stupa na snagu 9. ožujka 2018., a može se vidjeti ovdje. 


Pretplatnik
Računovodstvo poduzetnika (1)