RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o izmjeni Odluke o općinskim porezima Općine Drenovci

Narodne novine br.18/2018. od 23.02.2018.

 

      U Odluci o općinskim porezima Općine Drenovci Općinskog vijeća općine Drenovci od 15. ožujka 2017. godine (Nar. nov., br. 34/17.) i Službeni vjesnik br. 2/17. članak 2. briše se.

     Članak 22. briše se.

     Članak 26. briše se.

     Ova Odluka stupa na snagu 8. prosinca 2017. godine.


Pretplatnik
Računovodstvo poduzetnika (1)