RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Negoslavci

Narodne novine br.17/2018. od 21.02.2018.

 

      U Odluci o općinskim porezima Općine Negoslavci (Službeni vjesnik« VSŽ br. 14/17. i Nar. nov., br. 126/17. – dalje u tekstu Odluka) u članku 6., stavak 1. izraz »10%« zamjenjuje se s izrazom »5%« (prirez).

      Ova Odluka stupa na snagu 8. veljače 2018. godine.


Pretplatnik
Računovodstvo poduzetnika (1)