RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o općinskim porezima Općine Lanišće

Narodne novine br.17/2018. od 21.02.2018.

 

      Odlukom se utvrđuju vrste poreza koji pripadaju Općini Lanišće, visina poreza, osnovica i visina porezne stope, obveznici plaćanja te način obračuna i plaćanja poreza u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima.

      Općini Lanišće pripadaju sljedeći općinski porezi:

1. prirez porezu na dohodak,

2. porez na potrošnju,

3. porez na kuće za odmor,

4. porez na korištenje javnih površina.

      Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima, (Službene novine Općine Lanišće br. 4/15.).

      Ova Odluka stupa na snagu 8. veljače 2018., osim u dijelu koji se odnosi na prirez porezu na dohodak, koji dio stupa na snagu 1. ožujka 2018., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Računovodstvo poduzetnika (1)