RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o izmjeni Odluke o općinskim porezima Općine Petrijanec

Narodne novine br.12/2018. od 07.02.2018.

 

      U članku 16. Odluke o općinskim porezima Općine Petrijanec briše se stavak 1.

      Ostalo navedeno u točki 16. ostaje neizmijenjeno.

      Sve ostalo navedeno u Odluci o općinskim porezima (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 75/17. i Nar. nov., br. 130/17.) ostaje neizmijenjeno.

      Ova Odluka stupa na snagu 6. veljače 2018. godine.


Pretplatnik
Računovodstvo poduzetnika (1)