RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Varaždinskih Toplica

Narodne novine br.12/2018. od 07.02.2018.

 

      U Odluci o gradskim porezima (Službeni vjesnik Varaždinske županije, broj: 34/17. i 67/17.), u članku 17., stavku 1. mijenja se točka c) tako da ista glasi:

»c) ljetne terase uključujući stolove, stolice, suncobrane i sjenila, pokretne ograde i druge naprave koje se postavljaju kao otvorene terase 1,00 kn/m2 po danu«.

     Ova Odluka stupa na snagu 6. veljače 2018. godine.


Pretplatnik
Računovodstvo poduzetnika (1)