RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2018. godini

Narodne novine br.11/2018. od 02.02.2018.

 

     Naredbom se propisuju računi na koje će se uplaćivati prihodi proračuna, obvezni doprinosi te prihodi za financiranje drugih javnih potreba, način uplaćivanja tih prihoda te izvješćivanje njihovih korisnika.

     Ova Naredba stupa na snagu 3. veljače 2018., a može se vidjeti ovdje.


Pretplatnik
Računovodstvo poduzetnika (1)