RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Dvor

Narodne novine br.10/2018. od 31.01.2018.

 

      U Odluci o općinskim porezima Općine Dvor (»Službeni vjesnik« Općine Dvor, broj 49/2017. i »Narodne novine«, broj 116/2017.) članak 3. briše se.

      U Odluci o općinskim porezima Općine Dvor (»Službeni vjesnik« Općine Dvor, broj 49/2017. i »Narodne novine«, broj 116/2017.) članak 18. briše se.

      Ova Odluka stupa na snagu 29. prosinca 2017.


Pretplatnik
Računovodstvo poduzetnika (1)