RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o izmjeni Odluke o porezima općine Zagvozd

Narodne novine br.9/2018. od 26.01.2018.

 

       U Odluci o porezima Općine Zagvozd (»Službeni glasnik općine Zagvozd« br. 3/17) u članku 2. stavku 1. točka 4. briše se.

      Čl. 12. i glava iznad njega »4. Porez na nekretnine« briše se.

      Čl. 15. mijenja se i glasi: » Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom glasniku Općine Zagvozd«, osim članaka 3., 4. i 5. ove Odluke koji stupaju na snagu prvog dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem su objavljeni u »Narodnim novinama.«

      Ova Odluka stupa na snagu 10. siječnja 2018. godine.


Pretplatnik
Računovodstvo poduzetnika (1)