RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pravilnik o sadržaju izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja

Narodne novine br.9/2018. od 26.01.2018.

 

      Pravilnikom se propisuje sadržaj izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja, način izvještavanja, izvještajno razdoblje i rok za dostavljanje izvješća te druga pitanja važna za izvješće.

      Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sadržaju izvješća o obavljenim uslugama i aktivnostima organizatora volontiranja (Nar. nov., br. 104/15.).

      Ovaj Pravilnik stupa na snagu 26. siječnja 2018., a može se vidjeti ovdje.


Pretplatnik
Računovodstvo poduzetnika (1)