RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o lokalnim porezima Općine Šodolovci

Narodne novine br.8/2018. od 24.01.2018.

 

      U Odluci o lokalnim porezima Općine Šodolovci (Služeni glasnik Općine Šodolovci br. 4/17. i Nar. nov., br. 87/17.) članak 2. mijenja se i glasi:

»U općini Šodolovci uvode se sljedeći porezi:

1. Porez na potrošnju

2. Porez na kuće za odmor

3. Porez na korištenje javnih površina.«

      Naslov iznad članka 17. koji glasi »4) Porez na nekretnine« i članak 17. brišu se.

      Članak 20. ove Odluke briše se.

      Ova Odluka stupa na snagu 3. siječnja 2018. godine.


Pretplatnik
Računovodstvo poduzetnika (1)