RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o izmjenama Odluke o porezima Općine Semeljci

Narodne novine br.8/2018. od 24.01.2018.

 

      U Odluci o porezima Općine Semeljci (Nar. nov., br. 65/17.) u članku 2. stavak 1. točka 4. briše se.

      Podnaslov »Porez na nekretnine« i članak 16. brišu se.

      Ova Odluka stupa na snagu 16. prosinca 2017. godine.


Pretplatnik
Računovodstvo poduzetnika (1)