RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Zaključak o prihvaćanju Mjera za gospodarski oporavak i razvitak – modeli financiranja

Narodne novine br.14/2010. od 29.01.2010.

 

Vlada RH je 14. siječnja 2010. godine donijela Odluku o mjerama za gospodarski oporavak i razvitak. Mjere se odnose na određivanje modela financiranja uz aktivno sudjelovanje države u financiranju održivih poslovnih projekata gospodarskih subjekata i osnivanje jamstvenog fonda za djelomično pokriće rizika novih plasmana kreditnih institucija uz aktivno sudjelovanje države u okviru održivih poslovnih projekata gospodarskih subjekata.

Modeli predstavljaju okvir i prikaz svih aktivnosti namijenjenih ostvarenju zacrtanih ciljeva provedbe ekonomske politike u smislu stvaranja povoljnih uvjeta za gospodarski oporavak i razvitak.

Osnovni cilj mjera za gospodarski oporavak i razvitak je stvaranje uvjeta dugoročno održivom gospodarskom rastu, a što se posebice odnosi na očuvanje postojećih i stvaranje novih radnih mjesta, povećanje investicija, osiguranje zadovoljavajuće razine likvidnosti hrvatskog gospodarstva te ostale uvjete koji će omogućiti održavanje stabilnog makroekonomskog okvira.

Dva su osnovna modela financiranja pomoću kojih će se omogućiti ostvarenje mjera za gospodarski oporavak i razvitak:

1. model financiranja održivih gospodarskih projekata uz aktivno sudjelovanje države u sufinanciranju kreditnih plasmana banaka – model »A«,

2. model financiranja održivih gospodarskih projekata putem jamstvenog fonda za gospodarski oporavak i razvitak (dalje u tekstu: jamstveni fond) kroz pokriće dijela rizika kreditnih plasmana banaka – model »B«.

Ovaj Zaključak u cijelosti možete pogledati ovdje.


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)