RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Ispravak pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Narodne novine br.13/2010. od 27.01.2010.

 

U Pravilniku o izmjeni Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu (Nar. nov., br. 4/10.), izmijenio se čl. 3. tako da sada glasi: „Tiskanica prijedloga za upućivanje na liječenje u inozemstvu iz članka 22. stavka 8. Pravilnika mijenja se i sastavni je dio ovog Pravilnika.“


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)