RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pravilnik o financijskim izvještajima mirovinskih fondova

Narodne novine br.13/2010. od 27.01.2010.

 

Ovaj Pravilnik uređuje vođenje računovodstva, sadržaj, oblik, objavu, način i rokove izrade i dostave godišnjih financijskih izvještaja i financijskih izvještaja za izvještajna razdoblja tijekom poslovne godine kojima mirovinska društva izvještavaju HANFA-u i druge vanjske korisnike o financijskom položaju, uspješnosti poslovanja i novčanim tokovima obveznog ili dobrovoljnog mirovinskog fonda.

Sastavni ovog Pravilnika čine prilozi:

- financijski izvještaji mirovinskog fonda

- kontni plan mirovinskog fonda

- dodatni izvještaji uz financijske izvještaje mirovinskog fonda.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 27. siječnja 2010., a primjenjuje se za razdoblja koja započinju 1. siječnja 2010. i poslije.

Pravilnik o financijskim izvještajima mirovinskih fondova s propisanim prilozima možete pogledati ovdje.


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)