RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pravilnik o financijskim izvještajima mirovinskih društava

Narodne novine br.13/2010. od 27.01.2010.

 

Ovim Pravilnikom uređuje se vođenje računovodstva, sadržaj, oblik, objava, način i rokovi izrade i dostave godišnjih financijskih izvještaja i financijskih izvještaja za izvještajna razdoblja tijekom poslovne godine kojima mirovinska društva izvještavaju HANFA-u i druge vanjske korisnike o financijskom položaju, uspješnosti poslovanja i novčanim tokovima.

Sastavni dio ovog Pravilnika su prilozi:

- financijski izvještaji mirovinskih društava

- kontni plan mirovinskih društava.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 27. siječnja 2010., a primjenjuje se za razdoblja koja započinju 1. siječnja 2010. i poslije.

Pravilnik o financijskim izvještajima mirovinskih društava s propisanim prilozima možete pogledati ovdje.


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)