RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pravilnik o trošarinama

Narodne novine br.1/2010. od 02.01.2010.

 

Pravilnikom se uređuje  postupanje u primjeni Zakona o trošarinama, osim odredbi koje stupaju na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji propisane člankom 98. Zakona.

Opširnije o tome pišemo u časopisu RRiF 2/10. u rubrici POREZI.

Pravilnik je stupio na snagu 2. siječnja 2010.


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)