RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pravilnik o izmjenama pravilnika o obliku i sadržaju bjanko zadužnice

Narodne novine br.13/2010. od 27.01.2010.

 

U Pravilniku o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (Nar. nov., br. 136/05.) u cijelom tekstu i obrascu bjanko zadužnice koji čini sastavni dio Pravilnika riječi: »matični broj poslovnog subjekta (MB), odnosno MBG« zamjenjuju se riječima: »osobni identifikacijski broj (OIB)«.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu stupa na snagu 27. siječnja 2010.


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)