RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Aneks III. Kolektivnom ugovoru za Zagrebačku banku d.d.

Narodne novine br.9/2010. od 18.01.2010.

 

Ugovor se sklapa na određeno vrijeme do 31. prosinca 2010. Aneks je stupio na snagu 11. prosinca 2009. , a primjenjuje se od 1. siječnja 2010.


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)