RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica

Narodne novine br.8/2010. od 15.01.2010.

 

Prvotni tekst Pravilnika objavljen je u Nar.nov., br. 66/09. i 108/09.

Pravilnik je stupio na snagu 23. siječnja 2010.


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)