RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o mjerama za gospodarski oporavak i razvitak

Narodne novine br.8/2010. od 15.01.2010.

 

S ciljem prevladavanja teškoća u gospodarstvu, eliminiranja negativnih učinaka globalne krize na hrvatsko gospodarstvo, uz stvaranje uvjeta za dugoročno održivi gospodarski rast, utvrđuju se mjere za gospodarski oporavak i razvitak radi očuvanja postojećih i stvaranja novih radnih mjesta, povećanja investicija, osiguranja zadovoljavajuće razine likvidnosti gospodarstva, povećanja proizvodnje, stabiliziranja prihoda državnog proračuna, smanjenja izdvajanja za nezaposlene, poboljšanja strukture bilance plaćanja, te ostalih koristi kojima će se omogućiti održavanje stabilnog makroekonomskog okvira.

Mjere za gospodarski oporavak i razvitak kojima se potiče kreditna aktivnost odnose se na:

– određivanje modela financiranja uz aktivno sudjelovanje države u financiranju održivih poslovnih projekata gospodarskih subjekata,

– osnivanje jamstvenog fonda za djelomično pokriće rizika novih plasmana kreditnih institucija uz aktivno sudjelovanje države u okviru održivih poslovnih projekata gospodarskih subjekata.

Odluka je stupila na snagu 15. siječnja 2010.


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)