RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Lipovljani

Narodne novine br.4/2010. od 08.01.2010.

 

Prvotni tekst Odluke objavljen je u Nar.nov., br. 100/01., a odlukom se ukida obveza plaćanja poreza na neobrađeno obradivo poljoprivredno zemljište i drugi porezi utvrđeni odlukom.

Odluka je stupila na snagu 8.siječnja 2010.


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)