RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu

Narodne novine br.4/2010. od 08.01.2010.

 

U Pravilniku o pravima, uvjetima i načinu korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu (Nar. nov., br. 50/09. i 118/09.) tiskanica 4. Prijava – odjava boravka u inozemstvu osigurane osobe iz čl. 6. st. 3. mijenja se i sastavni je dio ovog Pravilnika.

Tiskanica Potvrde o pravu na korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu iz čl. 7. st. 6. Pravilnika mijenja se i sastavni je dio ovog Pravilnika.

Tiskanica prijedloga za upućivanje na liječenje u inozemstvu iz čl. 22. st. 6. Pravilnika mijenja se i sastavni je dio ovog Pravilnika.

Od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika, uz tiskanice iz članka 1., 2. i 3. ovog Pravilnika primjenjuju se i tiskanice iz članka 6. stavka 3., članka 7. stavka 6. i članka 22. stavka 6. Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu (Nar. nov., broj 50/09.) zaključno do 31. prosinca 2010.

Pravilnik je stupio na snagu 16. siječnja 2010.


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)