RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Vjerodostojnost svjedodžbe i izvanredni otkaz

Predmet: U situaciji kada je utvrđeno da se izdana svjedodžba ne vodi upisana u matičnu knjigu kod nadležne škole teret dokaza bio je na tužitelju da dokaže da je zaista istu pohađao i stekao obrazovanje koje mu je upisano u radnu knjižicu, a to tužitelj nije učinio.

Broj presude: Rev 2864/2019-2, od 9. srpnja 2019.

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Naime, u postupku je utvrđeno na temelju dopisa Elektrostrojarske obrtničke škole da predmetna svjedodžba tužitelja nije uopće upisana u matične knjige škole što i prema pravnom shvaćanju ovog suda dovoljno ukazuje na nevjerodostojnost iste, a slijedom toga i da tužitelj nema odgovarajuću stručnu spremu i da nije nikada stekao obrazovanje koje se navodi u spornoj preslici svjedodžbe. Ovaj sud također smatra da kod toga nije od značaja što je sporna preslika svjedodžbe napisana na originalnom obrascu i da ju je potpisao tadašnji ravnatelj škole te da se na istoj nalazi originalan otisak pečata. Stručna sprema i određeno obrazovanje ne stječe se posjedovanjem preslike svjedodžbe, već pohađanjem škole i završenim obrazovanjem što mora biti u evidenciji škole koja se pohađala, a što u ovom konkretnom slučaju nije utvrđeno.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)